§1 DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca być podmiotem praw lub obowiązków, na rzecz której zgodnie z literą prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub zawarta umowa sprzedaży.
 2. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem www.office-outlet.pl za pośrednictwem której Klient składa zamówienia i dokonuje zakupu produktów, na sposoby przewidziane niniejszym regulaminem.
 3. Towar – oznacza produkt przedstawiony w sklepie internetowym, który może być przedmiotem umowy sprzedaży. Za Towar należy również rozumieć prawa z licencji na korzystanie z utworów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego – poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w sposób umożliwiający identyfikację Klienta.
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 6. Poczta elektroniczna – usługa internetowa – e-mail, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych.
 7. www.office-outlet.pl – Webminds llc, 30 N. Gould St. Ste. R, Sheridian, Wy 82801 USA będący właścicielem i prowadzący Sklep internetowy.
 8. Umowa sprzedaży/umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.office-outlet.pl, a Klientem z wykorzystaniem sklepu internetowego lub w innych formach, przewidzianych niniejszym regulaminem.
 9. Dni robocze/godziny –dni tygodnia/godziny pracy, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie internetowym, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych zamówieniach.
 11. Koszyk – element funkcjonalny Sklepu internetowego, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
 13. Czas realizacji zamówienia – czas, jaki upływa od wpłynięcia należności na rachunek www.office-outlet.pl w przypadku płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem serwisu przelewów błyskawicznych przelewy24 do momentu wysłania towaru do Klienta w formie elektronicznej lub przekazania towaru przewoźnikowi.


§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem sklepu internetowego.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego to:
  1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu
  2. dostęp do poczty elektronicznej
  3. przeglądarka internetowa Edge, FireFox, Opera lub Chrome
  4. włączenie w przeglądarce internetowej JavaScript
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Klient ma obowiązek korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone w sklepie internetowym są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.


§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o towarach prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą sposobów dostępnych w sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i regulaminie. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej www.office-outlet.pl – dodając towar do koszyka i wypełniając formularz zamówienia.
  2. pocztą elektroniczną – wysyłając na adres biuro@www.office-outlet.pl zamówienie, które zawiera dane niezbędne do realizacji zamówienia (dane do faktury: imię i nazwisko lub nazwę firmy, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, adres dostawy w przypadku produktów fizycznych, numeru telefonu kontaktowego, adres email oraz informacje o sposobie płatności – dostępny sposób płatności to przelew bankowy).
  3. telefonicznie – składając zamówienie pod numerem +48 880661662 podając informacje, które są niezbędne do realizacji zamówienia (dane do faktury: imię i nazwisko lub nazwę firmy, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, adres dostawy w przypadku produktów fizycznych, numeru telefonu kontaktowego, adres email oraz informacje o sposobie płatności – dostępny sposób płatności to przelew bankowy).
 3. W celu złożenia zamówienia na stronie sklepu internetowego, należy dokonać wyboru towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie sklepu internetowego.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego dokonuje wyboru zamówionych towarów poprzez dodanie ich do koszyka.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego ma możliwość złożenia zamówienia zakładając konto klienta lub dokonania zamówienia bez konta klienta.
  1. W przypadku zamówienia bez konta klienta należy złożyć zamówienie bez logowania się.
  2. W przypadku zamówienia z kontem klienta należy zalogować się na konto klienta i złożyć zamówienie.
 6. Zakładanie konta klienta przed złożeniem zamówienia jest darmowe i odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku LOGOWANIE/REJESTRACJA i wypełnienie danych personalnych i danych do logowania.
 7. Logowanie się na Konto klienta odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła podanych jako dane do logowania.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania dowww.office-outlet.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@www.office-outlet.pl lub pisemnie na adres Webminds llc, 30 N. Gould St. Ste. R, Sheridian, Wy 82801 USA.


§4 PROCES ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W trakcie procesu zamawiania Klient uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia: sposób dostawy produktu i sposób płatności. Do zakończenia procedury zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez Klienta. Zawarcie umowy następuje w języku polskim.
 2. Proces składania zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie i zapłać” w podsumowaniu zamówienia.
 3. Klient składający zamówienie ma możliwość modyfikacji zamówienia, tj. zmiany danych niezbędnych do realizacji zamówienia do chwili naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie i zapłać” w podsumowaniu zamówienia.
 4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z office-outlet.pl
 5. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
  1. w przypadku zaznaczenia sposobu płatności „przelew bankowy”, Klient otrzymuje na podany adres email dane niezbędne do wykonania przelewu (dane firmy, adres, numer konta oraz numer zamówienia)
  2. w przypadku zaznaczenia sposobu płatności „przelew błyskawiczny przelewy24”, Klient zostanie przekierowany bezpośrednio do strony płatności przelewów błyskawicznych przelewy24, gdzie za pośrednictwem operatora będzie miał możliwość wykonania szybkiego przelewu.
 6. Utrwalenie, udostępnienie, zabezpieczenie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania do Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientowi doręczany jest pocztą elektroniczną regulamin wraz z potwierdzeniem zamówienia. W takim wypadku umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Klienta akceptacji regulaminu pocztą elektroniczną lub dokonania zapłaty za towar.


§5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 5 minut do 24 godzin roboczych od momentu:
  1. wpłynięcia należności na rachunek bankowy office-outlet.pl (numer konta bankowego: 94 1160 2202 0000 0001 1280 3904)
  2. otrzymania przez office-outlet.pl potwierdzenia opłacenia zamówienia od operatora przelewów błyskawicznych przelewy24.
 2. Dostawa Towarów nie jest ograniczona jest do obszarów.
 3. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej i wysłana do Klienta drogą elektroniczną.


§6 DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się:
  1.  za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku produktów w wersji elektronicznej
  2.  za pośrednictwem Inpost w formie Listu Poleconego Priorytetowego w przypadku produktów fizycznych.
 2. Odbierając przesyłkę z produktem fizycznym, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy opakowanie produktu nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku okazania się, że opakowanie zawiera uszkodzenia mechaniczne lub przesyłka jest niekompletna należy sporządzić protokół szkody. Prawidłowo sporządzony protokół szkody stanowi istotną podstawę reklamacji.

§7 CENY TOWARÓW

 1. Ceny towarów są ujęte w polskich złotych.
 2. Informacja o cenie towaru jest wiążąca od otrzymania przez Klienta poczty elektronicznej, która potwierdza złożenie zamówienia, do momentu realizacji zamówienia.


§8 METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonać płatności w następujący sposób:
  1. Przelewem na rachunek bankowy office-outlet.pl (numer konta bankowego: 94 1160 2202 0000 0001 1280 3904)
  2. Przelewem, za pośrednictwem operatora przelewów błyskawicznych przelewy24


§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Warunkiem do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go:
  1. Listownie na adres: Webminds llc, 30 N. Gould St. Ste. R, Sheridian, Wy 82801 USAlub
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@office-outlet.pl
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być także złożone przy pomocy formularza odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  1. W przypadku zakupu wersji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli świadczenie rozpoczęło się za wyraźna zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku produktów fizycznych, zawierających kody, klucze licencyjne, które są widocznie po rozpieczętowaniu opakowania Klient traci prawo do odstąpienia od umowy po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10 GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Zamówione towary w sklepie internetowym objęte są gwarancją:
  1. W przypadku nowych towarów, gwarancja wynosi 24 miesiące od dnia otrzymania towaru.
  2. W przypadku używanych towarów (produkt z rynku wtórnego), gwarancja wynosi 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru.
 2. Zamówione w sklepie internetowym towary nie podlegają gwarancji, w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia licencyjne poszczególnych towarów.
 3. Jeżeli kupującym jest Klient będący przedsiębiorcą i nabycia dokonuje w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą rękojmia za wady fizyczne i prawne sprzedawanego towaru zostaje wyłączona.
 4. Niniejszy regulamin nie ogranicza praw Klienta będącego konsumentem, wynikających z ustawowej rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.
 5. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia przez Klienta bedącego przedsiębiorcą jest dostawa treści cyfrowych, w szczególności programów komputerowych, obowiązany jest on zbadać właściwości otrzymanych treści cyfrowych w terminie 30 dni od daty dostarczenia. Brak powiadomienia o niezgodności z umową w tym terminie skutkować będzie odmową uznania reklamacji, jeżeli z innych okoliczności nie wynikać będzie, że reklamacja jest zasadna.
   


§11 REKLAMACJE

 1. office-outlet.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
 2. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną – wysyłając na adres biuro@office-outlet.pl reklamację z opisem wady.
  2. telefonicznie – zgłaszając reklamację pod numerem +48880661662.
  3. w systemie automatycznej wysyłki produktów z której otrzymał wiadomość z towarem na pocztę elektroniczną.


§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I RODO

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w podstronie  OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.


§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy office-outlet.pl a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, regulują  przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy  office-outlet.pl a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl lub mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy office-outlet.pl, a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę  office-outlet.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Główne Menu